Strona główna » Regulamin

Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYTULLALE.PL

ważny od dnia 10 września 2023 r.

 
Sklep internetowy, działający pod adresem www.przytullale.pl prowadzony jest przez: 
ABP Studio Agnieszka Piłat, 
Ulica Klasyczna 10, 05-830 Stara Wieś, 
NIP 865-208-93-61 REGON 381253059145816373
Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu.
 2. Wszystkie informacje na temat towarów oraz warunków realizacji zamówienia Sklepu zamieszcza na stronie internetowej www.przytullale.pl
 3. Klienci mogą kontaktować się z ABP Studio Agnieszka Piłat za pośrednictwem telefonu pod numerem: 507 080 011 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: shop@przytullale.pl.

Zasady składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:
  • poprzez stronę internetową: www.przytullale.pl,
  • pocztą elektroniczną pod adresem: shop@przytullale.pl,
  • telefonicznie pod numerem +48 507 080 011,
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia przez telefon są przyjmowane w dni robocze od 9:00 do 17:00.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, jeżeli nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.
 6. Realizacja zamówienia następuje:

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie,
 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem tylko do wysokości 1000 PLN – po zakończeniu procedury składania zamówienia.
 • w przypadku zamówienia płatnego za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl - niezwłocznie po przekazaniu przez serwis potwierdzenia realizacji płatności
 1. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 507 080 011.
 2. Zamówienie jest realizowane w ciągu jednego dna roboczego, niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzenia o wpływie środków na rachunek bankowy lub bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia o realizacji transakcji przez serwis www.przelewy24.pl. (efektywnie w kilka minut po wykonaniu płatności).
 3. W przypadku wpłynięcia środków za pośrednictwem przelewu bankowego do godz.12:00, zamówienia są realizowane w tym samym dniu roboczym. Dla przelewów przychodzących po 12:00, wysyłka jest realizowana następnego dnia do godz. 12.00. 
 4. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 5. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają informacji w zakresie kosztów przesyłki.

 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania, a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
 3. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz, czy zbiorcze opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy przesyłka jest niekompletna albo opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej z ABP Studio Agnieszka Piłat w celu wyjaśnienia sprawy.
 5. Koszty przesyłki są każdorazowo wyliczane na etapie składaniu zamówienia. Zamawiający potwierdzając skład zamówienia, potwierdza koszt jego dostawy. Stałym klientom oferowane są dodatkowe rabaty. W przypadku przyznania takiego rabatu, jest on automatycznie uwzględniany przy kalkulacji zamówienia.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

 • przelewem na konto mBank S.A.72 1140 2004 0000 3002 7800 3104

 • przy odbiorze za pobraniem

 • za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl - przelewy natychmiastowe z konta bankowego, BLIK, płatności kartą kredytową lub płatniczą oraz płatności GooglePay
 • za pośrednictwem systemu PayPal

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia płatności dla Klienta, przy odbiorze, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych dwóch zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w zdaniu poniżej oraz w pkt. 12. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inny niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając pisemne oświadczenie, o odstąpieniu od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

 5. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.
 6. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.

 7. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
 8. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres ABP Studio Agnieszka Piłat ulica Przy Księżycu 3a/1, 05-800 Pruszków. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 9. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem punktu 1 powyżej.
 10. Niezależnie od formy płatności, z której skorzystał uprzednio Klient przy dokonywaniu zapłaty za towar, zwrot jego świadczenia zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za towar przy odbiorze, Klient powinien wyrazić zgodę na zwrot środków na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu, co nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 11. Sklep jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania towaru.

Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu www.przytullale.pl są zrobione ręcznie co świadczy o ich wyjątkowości i niepowtarzalności.  W związku z tym produkty mogą i różnią się od siebie detalami, odcieniami materiału lub innymi szczegółami. Wspomniane różnice nie stanowią wady i nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji. 
 3. W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
 4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar jest wadliwy. W sytuacji wystąpienia wad, Klient może złożyć reklamację i żądać, według swojego uznania: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy (jeżeli wada jest istotna).
 5. Reklamacje powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.

 6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz opis niezgodności towaru z umową.

 7. Towar należy odesłać na adres: ABP Studio Agnieszka Piłat, ulica Przy Księżycu 3A/3, 05-800 Pruszków. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
 9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 10. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 5 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich podanie niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.
   
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie jest firma:

  ABP Studio Agnieszka Piłat, Ulica Klasyczna 10, 05-830 Nadarzyn, NIP 865-208-93-61 REGON 381253059.14 
  
  
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 5. Szczegółowe informacje o sposobie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez administratora, jak również o prawach i obowiązkach administratora oraz uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane znajdują się w naszej Polityce Prywatności, której postanowienia mają zastosowanie do niniejszego Regulaminu.
 

Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 4. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.przytullale.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Załącznik nr 1 do Regulaminu


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ABP Studio Agnieszka Piłat ulica Przy Księżycu 3A/3, 05-800
 , email: shop@przytullale.pl

Ja, niżej podpisany …………………...., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaż następujących towarów: …………………………………………………………………………………………., zawartej
w dniu …………………… . Towary objęte umową zostały odebrane w dniu ……………………………… .

Numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot (w przypadku płatności z towar przy odbiorze): …………………………………………..

Imię i nazwisko Klienta: ………………………….
Adres Klienta: …………………………………………..
Podpis Klienta: ………………………………………..
Data: ………………………………….

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu